• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
 • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
 • " Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
  Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren. "
  Hooglied 2:1-2
 • " Ik ben een Roos van Saron, een Lelie der dalen.
  Gelijk een lelie onder de doornen, alzo is Mijn vriendin onder de dochteren. "
  Hooglied 2:1-2
 • " Maar het Rijk en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen. " Daniël 7:27
 • " Maar het Rijk en de heerschappij, en de grootheid der koninkrijken onder den gansen hemel, zal gegeven worden het volk der heiligen der hoge plaatsen, welks Rijk een eeuwig Rijk zijn zal; en alle heerschappijen zullen Hem eren en gehoorzamen. " Daniël 7:27
 • " Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. " Johannes 6:27
 • " Werkt niet om de spijs, die vergaat, maar om de spijs, die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen ulieden geven zal; want Dezen heeft God de Vader verzegeld. " Johannes 6:27
 • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a
 • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a

Welkom

Wij heten u welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren. U bent van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten te bezoeken.

Kerkgebouw 'de Fontein'
Overste J.M. Kolffstraat 1
4041 CC Kesteren

Kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen en op bijzondere dagen wordt er in ons kerkgebouw oppas voor de kleine kinderen verzorgd. Meer informatie over kinderoppas vindt u hier.

 • © hersteld hervormde kerk 2016

Ontwerp en realisatie: