• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a

Meer over Commissies

Commissies

Binnen de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren zijn een aantal commissies actief die als doel hebben om financieel bij te dragen aan de kosten die het kerkgebouw met zich meebrengen. 

Onderstaande commissies zetten zich in om financieel bij te dragen: 
- Activiteitencommissie
- Sinds2006
- Rommelmarktcommissie
 

In het menu op deze pagina vindt u deze commissies terug.  Eventueel is er meer informatie te vinden in het submenu (te openen middels het pijltje). 

Rookworstenactie

Klik hier om uw rookworsten of grillworsten te bestellen.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit