• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a

Meer over Commissies

Orgelcommissie

De orgelcommissie van de Hersteld Hervormde Gemeente is voortgekomen uit de orgelbouwcommissie.
Nu het Steendamorgel in de kerk geplaatst is, richt de commissie zich op het organiseren van concerten.

Commissieleden
Op dit moment bestaat de orgelcommissie uit 4 leden:
Voorzitter : Steven van Westreenen
Secretaris : Jacco van den Akker
Leden : Wim Torn Broers en Chris Hendrikse

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit