• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a

Meer over Commissies

Meer informatie

Tijdens de ingebruikname van het Steendam orgel is een informatieboekje samengesteld.
Download deze hier.

Historie
In 1937 werd in de Gereformeerde Kerk te Rinsumageest een nieuw orgel gebouwd door de firma Valckx & Van Kouteren.
Het oude orgel, van de hand van J. Proper, werd verkocht aan de kerk van Twijzel.

In 1976 bouwde orgelmaker S. Bak uit Edam een nieuw orgel, waarin echter wel het pijpwerk van het Valckx & Van Kouteren-orgel werd gebruikt.

In 1990 bleek dit orgel zo slecht, dat een restauratie al uitgesloten was. 
Orgelmakerij Steendam kreeg de opdracht om een nieuw orgel te bouwen, weer met gebruik van pijpwerk van het oude orgel.

Adviseur Tj. Heidinga ontwierp een front, geïnspireerd op de friese orgelbouw uit het begin van de 20ste eeuw. 
Na verloop van tijd heeft Arie Goud het adviseurschap overgenomen.

Het Steendamorgel voor Kesteren
In 2010 sloot de kerk van Rinsumageest. Nog in hetzelfde jaar werd het instrument aangekocht ten behoeve van de nog te bouwen kerk van Kesteren. 
Omdat een orgel doorgaans niet beter wordt als het ergens opgeslagen wordt, is het instrument gedurende de tijd dat het kerkgebouw in Kesteren nog niet klaar was, in Rinsumageest 
blijven staan en is pas zo laat mogelijk naar de werkplaats in Roodeschool gebracht om aangepast te worden aan de nieuwe locatie. 

Wat is er gewijzigd?
 › Het front is met 60 cm verhoogd en is als gevolg hiervan – veel beter in proportie. 
 › De achterzijde van de kast loopt nu niet meer schuin af zoals destijds in Rinsumageest wel het geval was. 
 › De kast is donkerblauw geschilderd, dezelfde kleur als van de bekleding van de kerkbanken. 
 › De windkanalisatie is als gevolg van een andere plaatsing van de balg (rechts van het orgel) aangepast. De windmotor is nieuw 
 › Alle ventielstiften zijn vernieuwd, de oude hadden te veel van oxidatie te lijden gehad.Om dezelfde reden zijn alle ventielen opnieuw beleerd en is het gehele mechaniek schoongemaakt. 
 › De abstracten en de registermechaniek van het bovenwerk zijn vernieuwd. 
 › De Fagot 16’ van Bak kon gelukkig vervangen worden door een gebruikte Bazuin 16’.
 › Op het bovenwerk zijn de registers Terts 1  3 / 5 ’ discant en Flageolet 1’ vervangen door een Vox Celeste 8’ en een Salicionaal 8’ (beide afkomstig uit het Valckx & van Kouteren-orgel van het vroegere orgel van de r.k. O.L.V. ten Hemel opneming te Eelde-Paterswolde, 1930). 

Door plaatsing van deze stemmen is het orgel nu uitgevoerd zoals Steendam dat destijds voor ogen had. De twee hoge registers werden bij de bouw door de toenmalige adviseur voorgeschreven. 
De lade van het bovenwerk is als gevolg de dispositiewijziging opnieuw ingedeeld.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit