• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a

Meer over Geloofsvragen

Evangelisatie

Geloof
Hartelijk welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente van Kesteren.
Elke zondag komen wij bij elkaar om te luisteren naar Gods Woord, de Bijbel.
De Bijbel maakt ons bekend wie God is en wie wij mensen zijn.
God is Schepper van alle dingen en ook wij zijn door Hem gemaakt. We zijn geschapen om Hem te dienen.
Wij hebben echter gezondigd en ons van God afgekeerd.
De Bijbel vertelt ons hoe wij, door Jezus Christus met God verzoend kunnen worden.
Hoe het weer goed wordt tussen Hem en ons.


Kerkdiensten
De kerkdiensten kennen een vaste orde.
Er wordt gebeden, de dominee spreekt over een gedeelte uit de Bijbel en er worden Psalmen gezongen.
Daarnaast wordt er geld ingezameld voor de naaste in nood en andere kerkelijke doelen.

Wij nodigen u uit onze kerkdiensten bij te wonen in ons kerkgebouw ‘De Fontein’.
Kom gerust, u bent van harte welkom! Onze diensten zijn iedere zondag om 9:30 uur en om 18:00.
Ook u, die lang niet meer in de kerk geweest bent, of onbekend bent met het Christelijk geloof.
Wilt u zich vooraf vast verdiepen in kerk en geloof? Wij verwijzen u graag naar de website zien-en-geloven.
In de dienst lezen we uit de Statenvertaling van de Bijbel, u kunt die online vast inzien.


Contact
Wilt u meer informatie, een gesprek of een Bijbel ontvangen? Neem gerust contact met ons op.

Linda van Zetten (stuur Linda een e-mail)
Rolinda Schouten (stuur Rolinda een e-mail)
Gert van der Weijden (stuur Gert een e-mail)
Jacco van den Akker (stuur Jacco een e-mail)

 

 

 

Toekomstige diensten

Zien-en-geloven

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit