• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
 • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
 • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
 • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
 • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
 • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Kerkvoogdij

Notabelen

Het college van notabelen bestaat uit minimaal 3 leden en deze worden gekozen door de tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente.De notabelen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opgedragen taken.
De taken zijn als volgt:

 • Het toezien op de taakuitoefening door het college van kerkvoogden;
 • Het toezien op naleving van het huishoudelijk reglement;
 • Het verkiezen van de leden van het college van kerkvoogden;
 • Verlenen van bijstand op kerkvoogdelijk terrein. Dit is o.a.:
  • Solidariteitsfonds
  • Vrijwillige bijdrage
 • Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde begroting;
 • Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde rekening.
   

Het college van notabelen is thans vertegenwoordigd door:

Dhr J.P. van Zetten
Hogeweg 11
4033 CG LIENDEN
0488-429735

Dhr G.H. Hakkert
Polderstraat 30
6666 LD HETEREN
0488-420629 / 06-30263322

Dhr M. Hol
Marsdijk 6
4033 CD LIENDEN
0344-600004

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit