• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a
  • " Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; en wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft. " Efeze 5:1-2a

Verkoop collectebonnen (afwijkende datum!)

Verkoop collectebonnen

28 okt2017

In verband met dankdag op 1 november vindt deze keer de verkoop op de laatste zaterdag van de maand oktober plaats. Verkooptijden tussen 15:30 en 17:00. Voor alle duidelijkheid, de bonnen kunnen uitsluitend met pinpas betaald worden. Om ongewenste (contante) geldstroom te voorkomen is het dus niet meer mogelijk om buiten de gezette tijden collectebonnen te kopen. Er zijn collecte bonnen met een waarde van € 0,60, € 1,50 en € 2,00 per stuk.

We willen u er op wijzen dat er ook altijd een verkooptafel staat van de activiteitencommissie. De opbrengst van de verkopen is voor het gebouwenfonds.

Denk er dus aan om ook wat contant geld mee te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2017

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit