• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Gemeentedag

Gemeentedag

29 jun2019

Ontmoeting, aanhorigheid en gezelligheid, de gemeentedag van en voor u. Dit jaar met het thema 'natuur'. Er is onder andere een dierenweide, pony rijden, presentatie, bloemschikken en we hopen de politie te ontvangen voor een politiehonden demo! Er zijn springkussens, divers eten en de kinderen kunnen broodjes bakken op een vuurtje. 

U bent welkom vanaf 10:00 uur tot een met 15:00 uur bij onze kerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit