• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Kerstvering clubs, kring en verenigingen

Kerstviering clubs, kring en verenigingen

12 dec2018

Woensdag 12 december a.s. verwachten alle clubs en verenigingen hun jaarlijkse Kerstviering te houden in De Fontein.
De bijeenkomst begint ook dit jaar om 19:00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit