• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag

21 mrt2019

Op donderdag 21 maart is er weer ouderenmiddag in Het Anker, aanvang 14.30 uur. 
Alle ouderen, alleenstaanden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. We hopen op een goede opkomst en een gezegende middag.

Voor vervoer kunt u ons bellen:
mw. Blom 0488-723107
mw. Schouten 0488-484825
mw. Peters 0488-482147
mw. Westeneng 0317-617031

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit