• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Ouderenmiddag

Ouderenmiddag

13 dec2018

Op donderdag 20 september is er weer ouderenmiddag in ons kergebouw "De Fontein", aanvang 14.30 uur. 
Alle ouderen, alleenstaanden en belangstellenden zijn hartelijk welkom. We hopen op een goede opkomst en een gezegende middag.

Voor vervoer kunt u ons bellen:
mw. Blom 0488-723107
mw. Schouten 0488-484825
mw. Peters 0488-482147
mw. Westeneng 0317-617031
mw. Bunt 0488-482404

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit