• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Verkoop collectebonnen

Verkoop collectebonnen

02 nov2019

Standaard worden iedere 1e zaterdag van de maand collectebonnen verkocht in ons kerkgebouw. Verkooptijden tussen 15:30 en 17:00. 
Voor alle duidelijkheid, de bonnen kunnen uitsluitend met pinpas betaald worden. Om ongewenste (contante) geldstroom te voorkomen is het dus niet meer mogelijk om buiten de gezette tijden collectebonnen te kopen. 

Er zijn collecte bonnen met een waarde van € 0,60, € 1,50 en € 2,00 per stuk.

We willen u er op wijzen dat er ook altijd een verkooptafel staat van de activiteitencommissie. De opbrengst van de verkopen is voor het gebouwenfonds. Denk er dus aan om ook wat contant geld mee te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit