• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Verkoop collectebonnen

Verkoop collectebonnen

02 jun2018

Standaard worden iedere 1e zaterdag van de maand collectebonnen verkocht in ons kerkgebouw. Verkooptijden tussen 15:30 en 17:00. 
Voor alle duidelijkheid, de bonnen kunnen uitsluitend met pinpas betaald worden. Om ongewenste (contante) geldstroom te voorkomen is het dus niet meer mogelijk om buiten de gezette tijden collectebonnen te kopen. 

Er zijn collecte bonnen met een waarde van € 0,60, € 1,50 en € 2,00 per stuk.

We willen u er op wijzen dat er ook altijd een verkooptafel staat van de activiteitencommissie. De opbrengst van de verkopen is voor het gebouwenfonds. Denk er dus aan om ook wat contant geld mee te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit