• " Heere HEERE! vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan; want hij is klein! " Amos 7:2b

Verkoop collectebonnen

Verkoop collectebonnen

05 dec2020

Standaard worden iedere 1e zaterdag van de maand collectebonnen verkocht in ons kerkgebouw. Verkooptijden tussen 15:30 en 17:00. 
Voor alle duidelijkheid, de bonnen kunnen uitsluitend met pinpas betaald worden. Om ongewenste (contante) geldstroom te voorkomen is het dus niet meer mogelijk om buiten de gezette tijden collectebonnen te kopen. 

Er zijn collecte bonnen met een waarde van € 0,70, € 1,50 en € 2,00 per stuk.

We willen u er op wijzen dat er ook altijd een verkooptafel staat van de activiteitencommissie. De opbrengst van de verkopen is voor het gebouwenfonds. Denk er dus aan om ook wat contant geld mee te brengen.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit