• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Preek luisteren

Collecte

De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving: Collectegeld.

U kunt uw collectegeld nu ook eenvoudig overmaken via iDEAL. U hoeft geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.

De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit