• " Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. " MattheĆ¼s 11 : 28

Meer over Preek luisteren

Kerkdienst in beeld

Via deze pagina kunt u direct meekijken, als er een kerkdienst gehouden wordt.
Werkt dit niet, klik dan op deze link, om live mee te luisteren via een stream.

De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving: Collectegeld.
U kunt uw collectegeld nu ook eenvoudig overmaken via iDEAL. U hoeft geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.
De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.

   

Wilt u uw kinderen actief mee laten schrijven tijdens de dienst?
Download hier preekaantekeningen voor uw jonge kinderen of  uw oudere kinderen.

   

Orde van dienst 24 januari
Morgendienst
   Psalm 103 : 8
   Psalm 6 : 2 en 9
   Psalm 105 : 5 
   Psalm 134 : 3
   Psalm 51 : 4 en 5
   Psalm 86 : 3
   Psalm 68 : 10
   Marcus 1 35 t/m 45


Avonddienst
   Psalm 115 : 1
   Psalm 111 : 2
   Psalm 52 : 6
   Gebed des Heeren : 2


   Mattheus 6 : 5 t/m 15
   HC, zondag 47

   

Hieronder kunt u de meekijken met de kerkdienst.
Klik op het driehoekje om het meekijken te starten.

De video uitzendingen zullen alleen tijdens de dienst uitgezonden worden. Er wordt geen opname van de video uitzending in een archief bewaard. Deze voorziening wordt getroffen zolang we als gemeente vanwege de corona-maatregelen niet volledig samen kunnen komen.


Via het linkermenu kunt het ook het prekenarchief raadplegen. Voor het prekenarchief moet u ingelogd zijn. Bent u geen lid van onze gemeente maar bent u wel aanwezig geweest, dan kunt u hier de preek opvragen.

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit