• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Verenigingen

Het Kompas

Ben je 15 jaar of ouder? Kom dan naar de Kompas-avonden!

Elke laatste zaterdagavond van de maand is in de jeugdruimte van onze kerk 'De Fontein' gelegenheid om elkaar te ontmoeten, 

gezellig met elkaar praten en een spel te doen. Wil je tafeltennissen? Neem dan je eigen batjes mee.

De inloop is vanaf 20.00uur. Toegang en consumpties zijn gratis. Rond 22.00uur is er een snackmoment en om 23.00uur sluiten we. 
Tijdens deze avond staat er wel een pot waar je op vrijwillige basis geld in kunt doen. Met dat geld hopen we een keer iets extra's te doen en 1 keer per jaar iets leuks te organiseren.

Toekomstige Kompas-avonden
- 29 september 2018
- 27 oktober 2018
- 1 december 2018

Vragen of opmerkingen
Heb je een vraag of opmerking over Het Kompas? Vul dan onderstaand formulier in. 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit