Dagelijks Woord

Meer over Commissies

Commissies

Binnen de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren zijn een aantal commissies actief die als doel hebben om financieel bij te dragen aan de kosten die het kerkgebouw met zich meebrengen. 

Onderstaande commissies zetten zich in om financieel bij te dragen: 
- Activiteitencommissie
- Rommelmarktcommissie
 

In het menu op deze pagina vindt u deze commissies terug.  Eventueel is er meer informatie te vinden in het submenu (te openen middels het pijltje). 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit