• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Commissies

Commissies

Binnen de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren zijn een aantal commissies actief die als doel hebben om financieel bij te dragen aan de kosten die het kerkgebouw met zich meebrengen. 

Onderstaande commissies zetten zich in om financieel bij te dragen: 
- Activiteitencommissie
- Sinds2006
- Rommelmarktcommissie
 

In het menu op deze pagina vindt u deze commissies terug.  Eventueel is er meer informatie te vinden in het submenu (te openen middels het pijltje). 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit