• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
 • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
 • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
 • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
 • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
 • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Commissies

Pit-Punten sparen

 • Velen van u maken gebruik van het spaarsysteem van de middenstand van Kesteren, bekend onder de naam Pit-Punten. Naast het sparen voor korting voor uzelf, is het mogelijk om 40% van uw Pit-Punten af te staan aan een goed doel. Ook het Gebouwenfonds van onze kerk staat in de lijst van goede doelen! Een mooie manier om ongemerkt, gewoon door het doen van uw normale aankopen, inkomsten te genereren.

 

 

 

Iedere keer als de waarde van de gespaarde punten de € 100,- heeft bereikt, wordt dit bedrag automatisch naar ons overgemaakt.

Wat moet u doen om uw Pit-Punten te sparen voor het Gebouwenfonds?

 • - Ga naar www.pitpartners.nl

  - Klik op 'Check uw Pitsaldo'

  - Voer uw gegevens in

  - Klik op ‘Uw gegevens aanpassen’

  - Klik op de pijl, rechts naast ‘Sparen voor vereniging’

  - Selecteer HHG Kesteren

  - Klik op 'Opslaan'

 • Vanaf nu levert iedere aankoop bij één van de ondernemers die aangesloten is, geld op. Vergeet dus niet steeds uw kaart of app op uw mobiele telefoon te laten scannen!

 • Zie voor aangesloten ondernemers www.pitpartners.nl.

Sinds2006: fotokaarten en cadeau artikelen

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit