Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Vrouwenvereniging Debóra

Vrouwenvereniging Debóra is opgericht in 2005.

Eenmaal in de 14 dagen komen we als vereniging op woensdagavond bij elkaar. We behandelen dan een Bijbelstudie uit het boekje van de Hersteld Hervormde vrouwenbond. 

We beginnen de avond met zingen en gebed, waarna we het bijbehorende Bijbelhoofdstuk lezen. We gaan er van uit dat de leden van de vrouwenvereniging de aan de orde zijnde Bijbelstudie thuis hebben doorgelezen en de vragen al vast hebben doorgenomen.
In de pauze is er gelegenheid tot onderlinge contacten en gezelligheid.
Na de pauze bespreken we de vragen in groepjes en daarna worden de vragen in de gehele groep besproken.
We beginnen de avonden om 20.00 uur  en om ongeveer 22.00 uur wordt de avond afgesloten met zingen en gebed.

Naast de verenigingsavonden bezoeken we de regioavonden, de landelijke jaarlijkse Bondsdag en kennen we ons jaarlijks uitje.

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom!

Wilt u meer weten over de vrouwenvereniging, stuur dan een e-mail naar de contactpersoon.
Verdere informatie over de vrouwenvereniging vindt u hier. Deze informatie kunt u raadplegen als u ingelogd bent.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit