• " Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. " MattheĆ¼s 11 : 28

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De leiding van het plaatselijk kerkelijk leven wordt uitgevoerd door de kerkenraad. Hierin komen de drie ambten van predikant, ouderling en diaken bijeen.

U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaande personen.
Predikant
  ds. W. Nobel
  Overste J.M. Kolffstraat 171
  4041 CC  Kesteren
  0488-482085
  Stuur een e-mail

Scriba
  Tijdelijk waarnemend: ouderling A. Schouten
  Juffr. H. Scholtenstraat 8
  4041 VA  Kesteren
  0488-484825
  Stuur een e-mail

Voorzitter diaconie
  diaken D.G. Peters
  Bilderdijkstraat 12
  4041 XW  Kesteren
  0488-484914 
  Stuur een e-mail

Secretaris diaconie
  diaken E.T. Draaijer
  Gelderse Singel 13
  4033 KC  Lienden
  0344-604068
  Stuur een e-mail

De overige ouderlingen en diakenen kunt u vinden onder de wijkindeling. Deze wijkindeling kunt u alleen raadplegen als u ingelogd bent.

Online catechisatie

Ga hier direct naar de online catechisatie.

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit