• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De leiding van het plaatselijk kerkelijk leven wordt uitgevoerd door de kerkenraad. Hierin komen de drie ambten van predikant, ouderling en diaken bijeen.

U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaande personen.
Predikant
  ds. W. Nobel
  Overste J.M. Kolffstraat 171
  4041 CC  Kesteren
  0488-482085
  Stuur een e-mail

Scriba
  ouderling G.H. Hakkert
  Polderstraat 30
  6666 LD  Heteren
  06-30263322
  Stuur een e-mail

Voorzitter diaconie
  diaken D.G. Peters
  Bilderdijkstraat 12
  4041 XW  Kesteren
  0488-484914 
  Stuur een e-mail

Secretaris diaconie
  diaken A.J. Everts
  Floris van Brakellstraat 4
  4041 JJ Kesteren
  06-30799984
  Stuur een e-mail

De overige ouderlingen en diakenen kunt u vinden onder de wijkindeling. Deze wijkindeling kunt u alleen raadplegen als u ingelogd bent.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit