• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De leiding van het plaatselijk kerkelijk leven wordt uitgevoerd door de kerkenraad. Hierin komen de drie ambten van predikant, ouderling en diaken bijeen.

U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaande personen.
Predikant
  ds. W. Nobel
  Overste J.M. Kolffstraat 171
  4041 CC  Kesteren
  0488-482085

Scriba
  ouderling H. Verweij
  Burg. Voslaan 14
  4033 DA  Lienden
  0344-603358
  Stuur een e-mail naar de scriba

Voorzitter diaconie
  diaken D.G. Peters
  Bilderdijkstraat 12
  4041 XW  Kesteren
  0488-484914 

Secretaris diaconie
  diaken E.T. Draaijer
  Gelderse Singel 13
  4033 KC  Lienden
  0344-604068

De overige ouderlingen en diakenen kunt u vinden onder de wijkindeling. Deze wijkindeling kunt u raadplegen als u ingelogd bent.

Toekomstige diensten

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit