• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkenraad

Kerkenraad

De leiding van het plaatselijk kerkelijk leven wordt uitgevoerd door de kerkenraad. Hierin komen de drie ambten van predikant, ouderling en diaken bijeen.

U kunt de kerkenraad bereiken via onderstaande personen.
Predikant
  ds. W. Nobel
  Overste J.M. Kolffstraat 171
  4041 CC  Kesteren
  0488-482085

Scriba
  ouderling H. Verweij
  Burg. Voslaan 14
  4033 DA  Lienden
  0344-603358
  Stuur een e-mail naar de scriba

Voorzitter diaconie
  diaken D.G. Peters
  Bilderdijkstraat 12
  4041 XW  Kesteren
  0488-484914 

Secretaris diaconie
  diaken E.T. Draaijer
  Gelderse Singel 13
  4033 KC  Lienden
  0344-604068

De overige ouderlingen en diakenen kunt u vinden onder de wijkindeling. Deze wijkindeling kunt u alleen raadplegen als u ingelogd bent.

Toekomstige diensten

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit