• " Heere HEERE! vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan; want hij is klein! " Amos 7:2b

Meer over Commissies

Activiteitencommissie

Ontstaan
Na het ontstaan van de Hersteld Hervormde Gemeente van Kesteren kwam al snel het idee om acties te gaan organiseren, om daarmee inkomsten te genereren om te komen tot de bouw van een eigen kerk en pastorie. Bekende acties zouden worden voortgezet, maar er moesten ook zeker nieuwe acties worden bedacht en uitgevoerd. Vanaf het begin was duidelijk dat het niet om een korte periode zou gaan waarin acties zouden moeten worden gehouden. Daarom moest er overzicht komen van alle activiteiten verspreid over het jaar. Ook moesten de contacten die er al waren verder worden uitgebreid en vaker worden ingezet. Om hiervoor zorg te dragen is in oktober 2005 de Activiteitencommissie Bouwfonds HHG Kesteren opgericht. Later is de naam Bouwfonds veranderd in Gebouwenfonds.

Ook al is de bouw van kerk en pastorie een feit, de Activiteitencommissie zal nog jaren doorgaan om bij te dragen in de kosten van het onderhoud en de afbetaling van de lopende leningen.

Jaarlijkse acties
Op dit moment zijn er een aantal vaste acties door het jaar heen:
- Rookworstenactie (januari/februari)
- Potgrond-actie (eerste zaterdag van maart)

- Vlaaien- en Rollade-actie (gewoonlijk de zaterdag voor Pasen; vervalt dit jaar i.v.m. Coronavirus)

- Perkplantjes-actie (1-na laatste zaterdag van april)
- Gemeentedag (mei/juni)
- Gemeentemaaltijd (kort voor de zomervakantie)
- Bezorgen kerstkaarten (week voor kerst)
- Verkoop van oliebollen en appelbeignets

Voor deze acties maken wij dankbaar gebruik van ondernemers uit Kesteren en omgeving, die ons soms al jaren helpen de acties mogelijk te maken. Ook mogen wij rekenen op een vaste kern vrijwilligers die ons bijstaat.

Doorlopende acties
- Verkooptafel bij de collectebonnen. Hier kunt u snoeprollen, (borrel)nootjes en tokkelroom kopen. 
- Inleveren oud ijzer en andere metalen
* Doorlopend bij Autobedrijf Zaayer, Ommerenveldseweg 67, Ommeren
* Iedere eerste zaterdag van de maand, tussen 8.30 en 13.00 bij fam. Louter, Nassaulaan 17, Kesteren
- Inleveren bonnen en zegels. Deze worden o.a. gebruikt voor aanschaf van producten voor de kerk, of op een andere manier te gelde gemaakt. U kunt inleveren bij de Verkooptafel, bij Didi van Zetten (44 R.I.straat 9, Ochten) en op de vrouwenvereniging.

Actie-Nieuwsbrief
Alle acties die door de Activiteitencommissie worden georganiseerd, worden aangekondigd in Gemeente Klanken. Hierbij zal altijd vermeld worden hoe u met deze actie mee kunt doen of waar u zich op kunt geven als vrijwilliger om te helpen. De praktijk heeft geleerd dat het versturen van een digitale Actie-Nieuwsbrief fors bijdraagt aan het resultaat van de gehouden acties en het bij elkaar krijgen van voldoende vrijwilligers. Om deze nieuwsbrief vrijblijvend te ontvangen kunt u zich hier registreren.

Commissieleden
Op dit moment bestaat de Activiteitencommissie uit de volgende leden:

Freek van den Blink (voorzitter)
06-27365823
stuur een e-mail

Margreet Verwoert
0488-484951
stuur een e-mail

Anne Hakkert

06-18365635
stuur een e-mail

  Berthine Kuilenburg

0344-607076
stuur een e-mail

Wouter Hendriks van Warbij

0488-440595
stuur een e-mail

Pieter van Dalfsen

06-40974876 
stuur een e-mail

  Betsie Roseboom

0488-483843 
stuur een e-mail


Hebt u een geweldig idee of wilt u om welke reden dan ook iets melden aan onze Commissie? Neem gerust contact op met één van de bovenstaande leden.

Sinds2006: fotokaarten en cadeau artikelen

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit