Dagelijks Woord

Meer over Verenigingen

Mannenvereniging

De Mannenvereniging van de HHG te Kesteren is opgericht  in 2005. Zij draagt sinds 3 oktober 2013 de naam ‘Ursinus’ zoals vermeld in het huishoudelijke reglement.

In de maanden oktober t/m april komen we als vereniging eenmaal in de twee weken op een doordeweekse avond  bij elkaar. We behandelen dan een Bijbelstudie, tot op heden uit het boekje van de Hersteld Hervormde Vrouwenbond, dat ook door  Vrouwenvereniging Deborah wordt gebruikt. Daarnaast bestuderen we een Bijbelboek en Bijbelse thema’s.

We beginnen de avond met het zingen van een psalm en gebed. Daarna lezen we uit de Bijbel het gedeelte dat uitgangspunt is van de Bijbelstudie of daarbij aansluit. Hierbij leest ieder lid een vers. Vervolgens nemen we de Bijbelstudie gezamenlijk door en bespreken de gedeelten die aanleiding geven tot vragen of opmerkingen. Daarvoor is het nodig thuis de tekst van het hoofdstuk en de Bijbelstudie al door te nemen.
In een korte koffiepauze is er gelegenheid tot onderlinge contacten.
Na de pauze bespreken we de vragen gesteld bij de Bijbelstudie en wisselen daarover met elkaar van gedachten.

We beginnen de avond om 20:00 uur en tegen 22:00 uur wordt er afgesloten met het zingen van een psalm en gebed. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter of de vicevoorzitter.

We komen samen in een van de zalen van ons kerkgebouw De Fontein. Van de leden wordt jaarlijks een contributie van ongeveer €10,- gevraagd.

We streven ernaar eenmaal per jaar een gezamenlijke bijeenkomst te organiseren met Vrouwenvereniging Deborah. In de regel wordt dan een spreker uitgenodigd die een bepaald onderwerp behandelt of vertelt van de doelstellingen van een stichting of vereniging.

Naast de verenigingsavonden is het mogelijk een regioavond en de jaarlijkse Bondsdag van de landelijke Mannenbond te bezoeken. Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke Hersteld Hervormde Mannenbond in Veenendaal.

Zowel nieuwe als oude leden zijn van harte welkom!

Wilt u meer weten over de mannenvereniging, stuur dan een e-mail naar de contactpersoon.
Verdere informatie over de mannenvereniging vindt u hier. Deze informatie kunt u raadplegen als u ingelogd bent.

Klik hier voor het rooster met de avonden waarop we samen hopen te komen.

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit