• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Verenigingen

JV Gideon

Voor wie?
Wij zijn een groep jongeren van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren, werkend of studerend, met leeftijden vanaf 16 jaar. Oftewel allemaal verschillend maar uniek geschapen door onze Schepper. Juist die uniciteit van de personen zorgen ervoor dat iedereen mag zijn wie hij of zij is.

Wat en wanneer?
Elke twee weken komen wij in ons jeugdhonk -in ons kerkgebouw- op zondagavond bij elkaar voor de bestudering van de Bijbel en de toepassing daarvan op ons persoonlijk leven, in de kerk, op ons werk, op school en in de maatschappij. Maar ook om gezellige vriendschappen te maken en te onderhouden.
Ontspannende activiteiten ontbreken niet op vrijdag of zaterdagavond. Te denken valt aan een dropping, spellenavond, nieuwjaarsdiner en het hoogtepunt: de JV vakantie.
We hopen dat de jeugdvereniging voor iedereen een middel mag zijn om persoonlijk de enige Weg tot zaligheid te leren kennen.

Benieuwd of wil je meer weten?
Hartelijk welkom om een keer bij ons te komen kijken. 
Voor precieze data en verdere informatie kun je contact opnemen met Jan Westeneng (0344-642221 of stuur een e-mail) of Florus Pellikaan (06-51701728 of stuur een e-mail).

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit