• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Verenigingen

JV Gideon

Voor wie?
Wij zijn een groep jongeren van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren, werkend of studerend, met leeftijden vanaf 16 jaar. Oftewel allemaal verschillend maar uniek geschapen door onze Schepper. Juist die uniciteit van de personen zorgen ervoor dat iedereen mag zijn wie hij of zij is.

Wat en wanneer?
Elke twee weken komen wij in ons jeugdhonk -in ons kerkgebouw- op zondagavond bij elkaar voor de bestudering van de Bijbel en de toepassing daarvan op ons persoonlijk leven, in de kerk, op ons werk, op school en in de maatschappij. Maar ook om gezellige vriendschappen te maken en te onderhouden.
Ontspannende activiteiten ontbreken niet op vrijdag of zaterdagavond. Te denken valt aan een dropping, spellenavond, nieuwjaarsdiner en het hoogtepunt: de JV vakantie.
We hopen dat de jeugdvereniging voor iedereen een middel mag zijn om persoonlijk de enige Weg tot zaligheid te leren kennen.

Benieuwd of wil je meer weten?
Hartelijk welkom om een keer bij ons te komen kijken. 
Voor precieze data en verdere informatie kunt je contact opnemen met Jan Westeneng (0344-642221 of stuur een e-mail) of Florus Pellikaan (06-51701728 of stuur een e-mail).

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit