• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Verenigingen

Zondagsschool Samuël

Alle kinderen van 4 -12 jaar zijn van harte welkom op onze zondagsschool; kom je ook?!

Iedere zondagmiddag (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) komt de zondagsschool samen van 14.00 uur – 14.45 uur. De kinderen zijn ingedeeld in 5 verschillende leeftijdsgroepen. In die groep luisteren we samen naar een Bijbelvertelling, we zingen en leren psalmversjes en we maken een verwerking over de vertelling. Ook bidden we met en voor elkaar.

Waardevol en bijzonder om ook als kinderen zo samen de Heere te zoeken; op Zijn dag, in Zijn huis, rondom Zijn geopende Woord!

Eens sprak de Heere Jezus: 'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.' (Lucas 18:16b)

We bidden dat Hij Zelf het zondagsschoolwerk zal zegenen.

Heb je een vraag over de zondagsschool? Stuur dan een e-mail.

Namens alle meesters en jufs van de Zondagsschool,
meester Van der Bok       &       juf Inge van de Wardt
(0488-480718)

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit