• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Verenigingen

Zondagsschool Samuël

Alle kinderen van 4 -12 jaar zijn van harte welkom op onze zondagsschool; kom je ook?!

Iedere zondagmiddag (m.u.v. schoolvakanties en feestdagen) komt de zondagsschool samen van 14.00 uur – 14.45 uur. De kinderen zijn ingedeeld in 5 verschillende leeftijdsgroepen. In die groep luisteren we samen naar een Bijbelvertelling, we zingen en leren psalmversjes en we maken een verwerking over de vertelling. Ook bidden we met en voor elkaar.

Waardevol en bijzonder om ook als kinderen zo samen de Heere te zoeken; op Zijn dag, in Zijn huis, rondom Zijn geopende Woord!

Eens sprak de Heere Jezus: 'Laat de kinderkens tot Mij komen en verhindert hen niet, want derzulken is het Koninkrijk Gods.' (Lucas 18:16b)

We bidden dat Hij Zelf het zondagsschoolwerk zal zegenen.

Heb je een vraag over de zondagsschool? Stuur dan een e-mail.

Namens alle meesters en jufs van de Zondagsschool,
meester Marijn Schouten       &       juf Inge van de Wardt
(06 - 51 63 13 36)

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit