• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Verenigingen

Meisjesclub Hadassa

Welkom bij meisjesclub Hadassa. Hadassa betekent: ‘mirtestruik’. Deze vruchtbare struik bloeit in de woestijn. Als jij in deze dorre wereld de Heere Jezus mag kennen, mag jij ook vrucht dragen. Elke clubavond beginnen we met een verhaal uit de Bijbel. Om zo met elkaar de Heere Jezus te zoeken.

Zit je in groep 5, 6, 7 of 8? Dan vinden we het erg leuk als je ook naar de club komt. We houden club in het winterseizoen op de maandagavond in ons kerkgebouw. De ene week groep 5 en 6, de andere week groep 7 en 8. De avonden zijn heel gezellig met elkaar. De club begint om 18:45 uur en is om 20:15 uur weer afgelopen. Er zijn geen kosten aan verbonden.

We starten de avond met zingen, bidden en een Bijbelverhaal. Daarna gaan we knutselen of doen we een leuk spel. Natuurlijk krijg je ook drinken en iets lekkers.

Bij de start en afsluiting van het clubseizoen gaan we, samen met de jongensclub iets leuks doen. Bijvoorbeeld spellen in het bos, of een speurtocht, of… Het is altijd weer een verrassing!

Vind je het leuk om eens te komen kijken? Je mag altijd komen! Wil je meer weten?
Bel dan met juf Alice 0344-604068 of stuur haar een e-mail.

Groetjes,

De jufs van de club

Meer informatie over de meisjesclub vindt u hier. Deze informatie kunt u raadplegen als u ingelogd bent.


 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit