• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Verenigingen

Jongensclub Benjamin

De jongensclub is voor de jongens uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool en wordt in het winterseizoen gehouden op de maandagavond in het Kerkgebouw van de HHG Kesteren.

De jongensclub is in 2 groepen verdeeld. De ene week is er club voor de groepen 5 en 6 van de basisschool, de andere week voor de groepen 7 en 8.
De club begint om 18:45 uur en is om 20:15 uur weer afgelopen.

Het eerste gedeelte van de avond behandelen we een Bijbelgedeelte, het tweede deel van de avond zijn we creatief bezig, vaak figuurzagen, bouwdoos, verven, enz.
Laat de jongens deze avonden dus niet de beste kleren aantrekken.

Meer informatie over de jongensclub vindt u hier. Deze informatie kunt u raadplegen als u ingelogd bent.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit