• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Verenigingen

Jongensclub Benjamin

De jongensclub is voor de jongens uit groep 5, 6, 7 en 8 van de basisschool en wordt in het winterseizoen gehouden op de maandagavond in het Kerkgebouw van de HHG Kesteren.

De jongensclub is in 2 groepen verdeeld. De ene week is er club voor de groepen 5 en 6 van de basisschool, de andere week voor de groepen 7 en 8.
De club begint om 18:45 uur en is om 20:15 uur weer afgelopen.

Het eerste gedeelte van de avond behandelen we een Bijbelgedeelte, het tweede deel van de avond zijn we creatief bezig, vaak figuurzagen, bouwdoos, verven, enz.
Laat de jongens deze avonden dus niet de beste kleren aantrekken.

Meer informatie over de jongensclub vindt u hier. Deze informatie kunt u raadplegen als u ingelogd bent.
 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit