• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkenraad

Catechisatie

In het winterseizoen is er iedere week catechisatie, met uitzondering van de schoolvakanties.

Catechisatie
Iedere dinsdagavond, verdeeld in groepen.
De groepindeling staat hieronder vermeld.

Groep
1
2
3
4
5
6
7

Leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 en 18 jaar
19 jaar en ouder

Tijd
18.00 - 18.45 uur
18.00 - 18.45 uur
19.00 - 19.45 uur
19.00 - 19.45 uur
19.00 - 19.45 uur
20.00 - 20.45 uur
21.00 - 21.45 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belijdeniscathecisatie
Iedere maandagavond van 21.00 - 22.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit