• " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Om den arbeid Zijner ziel zal Hij het zien en verzadigd; door Zijn kennis zal Mijn knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen. " Jesaja 53:11
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b
  • " Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods. " Openbaringen 19:9b

Meer over Kerkenraad

Catechisatie

In het winterseizoen is er iedere week catechisatie, met uitzondering van de schoolvakanties.

Catechisatie
Iedere dinsdagavond, verdeeld in groepen.
De groepindeling staat hieronder vermeld.

Groep
1
2
3
4
5
6
7

Leeftijd
12 jaar
13 jaar
14 jaar
15 jaar
16 jaar
17 en 18 jaar
19 jaar en ouder

Tijd
18.00 - 18.45 uur
18.00 - 18.45 uur
19.00 - 19.45 uur
19.00 - 19.45 uur
19.00 - 19.45 uur
20.00 - 20.45 uur
21.00 - 21.45 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belijdeniscathecisatie
Iedere maandagavond van 21.00 - 22.00 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit