• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Verenigingen

Jonge lidmatenkring

Als Jonge Lidmatenkring komen we eens in de maand op donderdagavond samen om met elkaar stil te staan bij een Bijbelgedeelte. We gaan op dit Bijbelgedeelte dieper in en bespreken het aan de hand van een aantal gespreksvragen. De onderwerpen die we behandelen sluiten aan bij je belijdenis en je 'leven als belijdend lid'.

Alle jonge belijdende leden zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joanne Crum per e-mail of via 06 - 48 23 11 04.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit