• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Verenigingen

Jonge lidmatenkring

Als Jonge Lidmatenkring komen we eens in de maand op donderdagavond samen om met elkaar stil te staan bij een Bijbelgedeelte. We gaan op dit Bijbelgedeelte dieper in en bespreken het aan de hand van een aantal gespreksvragen. De onderwerpen die we behandelen sluiten aan bij je belijdenis en je 'leven als belijdend lid'.

Alle jonge belijdende leden zijn van harte welkom!

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Joanne Crum via 06 - 48 23 11 04.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit