• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Informatie rondom het coronavirus (COVID-19)

We geloven dat alle dingen in de handen van de Heere liggen, maar het is ook belangrijk dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
We hopen en bidden dat dit virus zich niet verder verspreidt en denken aan diegenen die hier mee te maken hebben.

Algemene informatie

 

Kerkdiensten

 • Hoopt u binnenkort een kerkdienst te bezoeken? Raadpleeg dan eerst de regels rondom het kerkbezoek (bijgewerkt op 14-05-2022).

 

Per zondag 15 mei is de bankindeling als volgt:

 • In de gehele kerkzaal wordt alle beschikbare zitruimte benut, er hoeft geen 1,5m afstand gehouden te worden.

 • In de achterzaal blijft in beperkte mate ruimte beschikbaar voor gemeenteleden die graag nog op 1,5m afstand van anderen willen zitten. Wilt u hier gebruik van maken? Zorg dan dat u uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig bent.

 

 

 

Actuele besluitvorming

We volgen de berichtgeving van de overheid, het RIVM en de Hersteld Hervormde kerk.
Hieronder vindt u de actuele besluiten die we hebben genomen inzake het coronavirus.

 • Door de werkgroep verruiming kerkdiensten van onze gemeente is volgens de laatste richtlijnen van de overheid en van onze landelijke kerk een plaatselijk protocol opgesteld.
   
 • Met betrekking tot de kerkdiensten worden met ingang van 14-05-2022 de volgende regels in achtgenomen:
  • Per 27-03-2022 zullen er geen uitnodigingen meer via kerktijd.nl verstuurd worden en is iedereen voor alle diensten welkom.
  • Bij de hoofdingang van het kerkgebouw aan de zijde van het kerkplein is er de gelegenheid om de handen te ontsmetten voor volwassenen en kinderen.
  • Collecten vinden plaats tijdens het verlaten van de kerkzaal. Daarnaast wordt voor de thuisgemeente digitaal gecollecteerd.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal wordt u verzocht te wachten op de aanwijzingen van de kosters.

We zijn dankbaar dat we als gemeente weer steeds meer mogen opkomen in ons kerkgebouw voor de Woordverkondiging.

 

Meeluisteren

 • Via deze pagina kunt u direct meeluisteren met de kerkdiensten.
 • Wilt u liever meekijken via een videoverbinding? Dit kan via deze pagina
 • Lukt het u niet om via deze website mee te luisteren? Ga dan naar onze tijdelijke website om toch mee te kunnen luisteren.
 • De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving: Collectegeld.
  U kunt uw collectegeld nu ook eenvoudig overmaken via iDEAL. U hoeft geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.
  De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.
 • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit