• " Heere HEERE! vergeef toch; wie zou er van Jakob blijven staan; want hij is klein! " Amos 7:2b

Informatie rondom het coronavirus (COVID-19)

We geloven dat alle dingen in de handen van de Heere liggen, maar het is ook belangrijk dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
We hopen en bidden dat dit virus zich niet verder verspreidt en denken aan diegenen die hier mee te maken hebben.

Algemene informatie

 

Kerkdiensten

 • Hoopt u binnenkort een kerkdienst te bezoeken? Raadpleeg dan eerst de regels rondom het kerkbezoek (bijgewerkt op 09-10-2020).
  U wordt verzocht een mondkapje te dragen. Hoe u hiermee omgaat leest u hier
 • Om uitgenodigd te worden voor kerkdiensten moet u zich aanmelden. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Na inloggen ziet u de link om aan te melden. 

 

Verenigingen

 • U vindt de regels rondom het verenigingswerk hier.

 

Actuele besluitvorming

We volgen de berichtgeving van de overheid, het RIVM en de Hersteld Hervormde kerk.
Hieronder vindt u de actuele besluiten die we hebben genomen inzake het coronavirus.

 • Door de werkgroep verruiming kerkdiensten van onze gemeente is volgens de laatste richtlijnen van de overheid en van onze landelijke kerk een plaatselijk protocol opgesteld.

  Met betrekking tot de kerkdiensten worden met ingang van 15 oktober de volgende regels in achtgenomen:
  • Voor iedere dienst worden naast de noodzakelijke aanwezigen ongeveer 100 kerkbezoekers uitgenodigd.
  • Er wordt uitgenodigd via Kerktijd.nl. Aanmelden voor Kerktijd.nl kan nadat u ingelogd bent op deze site.
  • Wij verwachten dat iedereen na 6 à 7 diensten weer uitnodigd wordt.
  • Bij het in- en uitgaan van de kerk draagt u een mondkapje, totdat we op de door de koster aangewezen plaats zitten. Hoe u hiermee omgaat leest u hier.
  • Bij de ingang van het kerkgebouw is er de gelegenheid om de handen te ontsmetten voor volwassenen en kinderen.
  • Er zal een presentielijst worden bijgehouden van de aangemelde bezoekers.
  • Te alle tijde dient men anderhalve meter afstand te houden, en er worden looproutes aangegeven op de vloer.
  • Om aan de regels te kunnen voldoen zijn er geen vrije zitplaatsen maar worden op basis van de gezinsgrootte plaatsen aangewezen door de kosters/hulpverleners.
  • De gaderobe mag niet gebruikt worden en wij vragen u eventuele jassen aan te houden.
  • U dient eigen Bijbels te gebruiken en geen Bijbels achter te laten in de kerk.
  • Er is geen kinderoppas.
  • Er wordt verzocht geen versnaperingen te delen tijdens de dienst.
  • Er wordt alleen op de eerste rij gezongen. 
  • Collecten vinden plaats tijdens het verlaten van de kerkzaal. Daarnaast wordt voor de thuisgemeente digitaal gecollecteerd.
  • Toiletbezoek wordt sterk ontmoedigd.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal wordt u verzocht te wachten op de aanwijzingen van de kosters.
  • Er is geen gelegenheid voor sociale ontmoetingen in en om het kerkgebouw. U wordt ook verzocht
   om na de dienst zo spoedig mogelijk huiswaarts te keren.
 • Bovenstaande regels zijn op dit moment van toepassing, maar het is niet uitgesloten dat er in de toekomst nog wijzigingen komen.
  We mogen dankbaar zijn dat we weer gedeeltelijk mogen opkomen in ons kerkgebouw voor de Woordverkondiging.
 • Huisbezoeken en pastorale bezoeken worden weer afgelegd, na wederzijds goedvinden. In deze gevallen zullen strikte hygiëneregels in acht genomen worden.
 • De viering van het Heilig Avondmaal is uitgesteld.
 • De catechisaties worden voorgezet op de ons gebruikelijke manier. Er worden voor catechisatie dus fysieke bijeenkomsten gehouden.
 • De ouderenmiddag, vrouwenvereniging, mannenvereniging, jonge lidmatenkring en tienerclub komen tot nader bericht niet fysiek bij elkaar. Er wordt gezocht naar alternatieven om dit verenigingsleven door te laten gaan.
 • De zondagsschool, meisjes- en jongensclub gaan wel in fysieke vorm door.
  LET OP: De jongens- en meisjesclub gaan 26-10 en 02-11 niet door.

 

Meeluisteren

 • Via deze pagina kunt u direct meeluisteren met de kerkdiensten.
 • Wilt u liever meekijken via een videoverbinding? Dit kan via deze pagina
 • Lukt het u niet om via deze website mee te luisteren? Ga dan naar onze tijdelijke website om toch mee te kunnen luisteren.
 • De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving: Collectegeld.
  U kunt uw collectegeld nu ook eenvoudig overmaken via iDEAL. U hoeft geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.
  De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.
 • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit