• " Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. " MattheĆ¼s 11 : 28

Informatie rondom het coronavirus (COVID-19)

We geloven dat alle dingen in de handen van de Heere liggen, maar het is ook belangrijk dat iedereen hierin zijn eigen verantwoordelijkheid neemt.
We hopen en bidden dat dit virus zich niet verder verspreidt en denken aan diegenen die hier mee te maken hebben.

Algemene informatie

 

Kerkdiensten

 • Hoopt u binnenkort een kerkdienst te bezoeken? Raadpleeg dan eerst de regels rondom het kerkbezoek (bijgewerkt op 12-11-2021).
 • Om uitgenodigd te worden voor kerkdiensten moet u zich aanmelden. Hiervoor moet u ingelogd zijn. Na inloggen ziet u de link om aan te melden. 

 

Actuele besluitvorming

We volgen de berichtgeving van de overheid, het RIVM en de Hersteld Hervormde kerk.
Hieronder vindt u de actuele besluiten die we hebben genomen inzake het coronavirus.

 • Door de werkgroep verruiming kerkdiensten van onze gemeente is volgens de laatste richtlijnen van de overheid en van onze landelijke kerk een plaatselijk protocol opgesteld.
   
 • Met betrekking tot de kerkdiensten worden met ingang van 14-11-2021 de volgende regels in achtgenomen:
  • Voor iedere dienst vinden uitnodigingen plaats via Kerktijd.nl. Aanmelden voor Kerktijd.nl kan nadat u ingelogd bent op deze site.
  • Wij verwachten dat iedereen na 3 à 4 diensten weer uitgenodigd wordt.
  • Bij binnenkomst en verlaten van de kerk en bij eventuele tussentijdse verplaatsingen dragen alle kerkgangers van 13 jaar of ouder een mondkapje.
  • Bij de ingang van het kerkgebouw is er de gelegenheid om de handen te ontsmetten voor volwassenen en kinderen.
  • Volwassenen moeten ten allen tijde minimaal 1,5 meter afstand houden tot alle andere kerkgangers van 13 jaar of ouder.
  • Om aan de regels te kunnen voldoen zijn er geen vrije zitplaatsen maar worden op basis van de gezinsgrootte plaatsen aangewezen door de kosters/hulpverleners.
  • De gaderobe mag niet gebruikt worden en wij vragen u eventuele jassen aan te houden of in de bank voor u neer te leggen.
  • U dient eigen Bijbels te gebruiken en geen Bijbels achter te laten in de kerk.
  • In de achterzaal wordt vanwege de beperkte hoogte niet gezongen.
  • Er wordt verzocht geen versnaperingen te delen tijdens de dienst.
  • Collecten vinden plaats tijdens het verlaten van de kerkzaal. Daarnaast wordt voor de thuisgemeente digitaal gecollecteerd.
  • Toiletbezoek wordt sterk ontmoedigd.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal wordt u verzocht te wachten op de aanwijzingen van de kosters.

We mogen dankbaar zijn dat we weer gedeeltelijk mogen opkomen in ons kerkgebouw voor de Woordverkondiging.

 

Meeluisteren

 • Via deze pagina kunt u direct meeluisteren met de kerkdiensten.
 • Wilt u liever meekijken via een videoverbinding? Dit kan via deze pagina
 • Lukt het u niet om via deze website mee te luisteren? Ga dan naar onze tijdelijke website om toch mee te kunnen luisteren.
 • De kerkenraad verzoekt u het totaalbedrag voor de gebruikelijke collecte over te maken naar het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL65RABO0314243771, omschrijving: Collectegeld.
  U kunt uw collectegeld nu ook eenvoudig overmaken via iDEAL. U hoeft geen omschrijving op te geven, deze wordt automatisch ingevuld.
  De diaconie en kerkvoogdij zullen dit bedrag naar rato verdelen over de u bekende doeleinden.
 • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit