• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Giften

Wilt u de diaconie of kerkvoogdij steunen met een gift? Gebruik dan de rekeningnummers die hieronder vermeld staan. Wilt u bij uw gift de bestemming vermelden? 

Diaconie
Kerkvoogdij

NL98 RABO 0314 2440 50
NL65 RABO 0314 2437 71

Wanneer u een gift over wilt maken naar de diaconie en de kerkvoogdij, dan doet u dat op beide rekeningen onder vermelding van de specifieke bestemming.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit