• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Kinderoppas

Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen en op bijzondere dagen wordt er in ons kerkgebouw oppas voor de kleine kinderen verzorgd. In het eerste zaaltje links van de achteringang kunnen de kinderen spelen, kleuren of een boekje lezen. Voor de kleinsten zijn er twee boxen. Wilt u uw kind zelf drinken mee geven? Voor een koekje of spekkie wordt gezorgd.

Als uw kindje moet slapen, wilt u dan zelf voor een bedje of wagen zorgen?

Wilt u of wil jij (vanaf 12 jaar of groep 8) meehelpen bij de oppas, dan kunt u contact opnemen met familie Van Bragt, tel. 0488-483532 of stuur een e-mail.

In Gemeenteklanken staat bij de kerkdiensten, wanneer u dan aan de beurt bent. Kunt u een keer niet, dan mag u natuurlijk altijd ruilen.

Hebt u vragen of opmerkingen, neem dan gerust contact met ons op.

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit