• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Preek luisteren

Preek aanvragen

Wanneer u een preek wilt aanvragen, vul dan het onderstaande formulier volledig in. Binnen enkele werkdagen zult u dan de preek in mp3-formaat per e-mail toegestuurd krijgen.

Dienst *
Ochtenddienst Avonddienst Overig
  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit