• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Welkom

Wij heten u welkom op de website van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren. U bent van harte uitgenodigd om onze kerkdiensten te bezoeken.

Kerkgebouw 'de Fontein'
Overste J.M. Kolffstraat 1
4041 CC Kesteren

 

  

Wegwerkzaamheden

Komende tijd wordt er rondom ons kerkgebouw aan de weg gewerkt. Op deze website ontvangt u hier actuele informatie over.
Onze kosters en verkeersregelaars hebben goed contact met de uitvoerder van het project. Zij worden wekelijks bijgepraat over de stand van zaken.

   

Komt u komende zondag met de auto, dan kunt u alleen vanaf de Schenkhofstraat naar de kerk rijden. Om bij WEA Accountants te komen, dient u de eerste weg naar rechts te nemen en daarna rechts de parkeerplaats op. Om naar het kerkplein te gaan, gaat u vanaf de Schenkhofstraat rechtdoor. 

   

Tips
 - Volg de aanwijzingen van de parkeerregelaars.
 - Veeg uw voeten bij de deur, dat scheelt de schoonmakers veel werk! 

 

Kinderoppas
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen en op bijzondere dagen wordt er in ons kerkgebouw oppas voor de kleine kinderen verzorgd. Meer informatie over kinderoppas vindt u hier.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit