• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkvoogdij

Gemeenteklanken

Door middel van dit formulier kunt u uw abonnement van de Gemeenteklanken aanvragen of opzeggen. Ook eventuele vragen over het abonnnement of de bezorging van de gemeenteklanken kunt u hier stellen.

Het abonnement van de Gemeenteklanken kost € 17,50 per kalenderjaar. Eventuele abonnementen per post (buiten Kesteren) kosten in verband met de portokosten € 37,50 per jaar. U ontvangt hiervoor een factuur. Bij betaling graag uw factuurnummer vermelden.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit