• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Besluitvorming Coronavirus

Algemene informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw wijkouderling of wijkdiaken.

Download hier de brief die vrijdag 13 maart 2020 verstuurd is door de kerkenraad.
Download hier de brief die dinsdag 18 maart 2020 verstuurd is door de kerkenraad.
Download hier de brief die vrijdag 20 maart 2020 verstuurd is door de kerkenraad.
Download hier de brief die vrijdag 4 april 2020 verstuurd is door de diaconie.
Download hier de brief die vrijdag 9 oktober 2020 verstuurd is door de kerkenraad.
Download hier de brief die vrijdag 11 juni oktober 2021 verstuurd is door de kerkvoogdij en kerkenraad.

Bent u gemeentelid en u heeft bovenstaande brieven niet per mail ontvangen? Geef dan uw mailadres aan uw wijkouderling door. U wordt dan tijdig op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen. Bij voorbaat dank!

 

 

Besluitvorming

We volgen de berichtgeving van de overheid, het RIVM en de Hersteld Hervormde kerk.
Hieronder vindt u alle besluiten die we hebben genomen inzake het coronavirus.

Vrijdag 12 november  
 • Het dragen van een mondkapje bij binnenkomst en verlaten van de kerk wordt weer verplicht
 • Er moet weer 1,5 meter afstand bewaard worden.
 • In de achterzaal van de kerk kan niet meer gezongen worden.
Zaterdag 25 september  
 • Het aantal kerkbezoekers wordt bepaald per dienst.
 • Er is mogelijkheid om 1,5 meter afstand te bewaren in de kerkzaal.
Zaterdag
3 juli
 
 • Het aantal kerkbezoekers wordt opgehoogd naar 220.
 • Er mag weer normaal gezongen worden.
Zaterdag
26 juni
 
 • Er hoeven geen mondkapjes meer gedragen te worden tijdens het kerkbezoek.
 • Het aantal kerkbezoekers wordt opgehoogd naar 190.
Woensdag
9 juni
 
 • Er mag weer ingetogen gezongen worden door de gehele gemeente.
 • Het aantal kerkbezoekers wordt opgehoogd naar 150.
Woensdag 16 december  
 • Alle fysieke bijeenkomsten, uitgezonderd de erediensten, mogen niet meer doorgaan. Kom bij voorkeur online samen.
 • Huisbezoeken en pastorale bezoeken worden niet meer afgelegd. Alleen het crisispastoraat zal -indien gewenst- doorgaan. In deze gevallen zullen strikte hygiëneregels in acht genomen worden.
  Het pastoraat zal voortgezet worden door middel van telefonische contactmomenten.
Vrijdag
16 oktober
 
 • De catechisaties worden voorgezet op de ons gebruikelijke manier. Er worden voor catechisatie dus fysieke bijeenkomsten gehouden.
 • De ouderenmiddag, vrouwenvereniging, mannenvereniging, jonge lidmatenkring en tienerclub komen tot nader bericht niet fysiek bij elkaar. Er wordt gezocht naar alternatieven om dit verenigingsleven door te laten gaan.
 • De zondagsschool, meisjes- en jongensclub gaan wel in fysieke vorm door.
Vrijdag 
9 oktober
 
 • Per eredienst is er voor 100 gemeenteleden gelegenheid om de dienst te bezoeken.
 • Er wordt alleen gezongen op de eerste rij. 
 • Bij het in- en uitgaan van de kerk draagt u een mondkapje, totdat we op de door de koster aangewezen plaats zitten.
 • Tijdens de diensten is er geen kinderoppas.
 • U wordt ook verzocht om na de dienst zo spoedig mogelijk huiswaarts te keren.
Zaterdag 18 juli  
 • Er is in diverse kerken ervaring opgedaan met het zingen in de erediensten. Daarnaast zijn er nieuwe inzichten rondom gemeentezang. Rekening houdend met deze nieuwe inzichten is besloten om tijdens de erediensten het zingen uit te breiden naar ingetogen zingen. Ingetogen zingen is toegestaan in de gehele kerkzaal zelf. In de achterliggende zalen, die aan de kerkzaal toegevoegd kunnen worden, is zingen echter niet toegestaan. Deze ruimten zijn te laag.
 • Collecten vinden plaats tijdens het verlaten van de kerkzaal. Daarnaast wordt voor de thuisgemeente digitaal gecollecteerd.
Woensdag
30 juni
 
 • Door de werkgroep verruiming kerkdiensten van onze gemeente is volgens de laatste richtlijnen van de overheid en van onze landelijke kerk een plaatselijk protocol opgesteld.

  Voor onze gemeente worden met ingang van 1 juli de volgende regels in achtgenomen:
  • Voor iedere dienst worden naast de noodzakelijke aanwezigen ongeveer 140 kerkbezoekers uitgenodigd.
  • Er is besloten om op alfabetische volgorde de bezoekers persoonlijk uit te nodigen in de week voorafgaande aan de betreffende zondag.
  • Wij verwachten dat we na 4 à 5 diensten weer bij ‘A’ kunnen beginnen met uitnodigen.
  • Bij de ingang van het kerkgebouw is er de gelegenheid om de handen te ontsmetten voor volwassenen en kinderen.
  • Er zal een presentielijst worden bijgehouden van de aangemelde bezoekers.
  • Te alle tijde dient men anderhalve meter afstand te houden, en er worden looproutes aangegeven op de vloer.
  • Om aan de regels te kunnen voldoen zijn er geen vrije zitplaatsen maar worden op basis van de gezinsgrootte plaatsen aangewezen door de kosters/hulpverleners.
  • De gaderobe mag niet gebruikt worden en wij vragen u eventuele jassen aan te houden.
  • U dient eigen Bijbels te gebruiken en geen Bijbels achter te laten in de kerk.
  • Tijdens de ochtenddienst is er kinderoppas.
  • Er wordt verzocht geen versnaperingen te delen tijdens de dienst.
  • De wijze van collecteren willen we houden zoals u de laatste tijd bent gewend.
  • Toiletbezoek wordt sterk ontmoedigd.
  • Bij het verlaten van de kerkzaal wordt u verzocht te wachten op de aanwijzingen van de kosters.
  • Er is geen gelegenheid voor sociale ontmoetingen in en om het kerkgebouw.
 • Bovenstaande regels zijn op dit moment van toepassing, maar het is niet uitgesloten dat er mogelijk voor zondag 5 juli nog wijzigingen komen.

We mogen dankbaar zijn dat we weer gedeeltelijk mogen opkomen in ons kerkgebouw voor de Woordverkondiging.

Vrijdag
9 mei
 
 • De live stream voor het meekijken met kerkdiensten is in werking. Vanaf zondag 10 mei kunt u nu ook via YouTube met de kerkdiensten meekijken.
  Deze voorziening wordt getroffen zolang we als gemeente vanwege de corona-maatregelen niet samen kunnen komen. Zodra de gehele gemeente weer zal kunnen opgaan, zal het alleen nog mogelijk zijn om mee te luisteren. 
  Voor alle duidelijkheid: het blijft mogelijk om alleen mee te luisteren zonder beeld. Achteraf is het alleen mogelijk om de dienst te beluisteren.

Dinsdag
28 april

 

 • Er is in de afgelopen weken veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de kerkdiensten te beluisteren via de website van de kerk of www.olit.nl. We zijn als kerkenraad dankbaar om te zien dat er door velen trouw wordt meegeleefd.
  We zijn een voorziening aan het treffen om naast het beluisteren van de diensten ook live mee te kijken. We verwachten dat u vanaf zondag 10 mei mee kunt kijken.

Donderdag
26 maart

 
 • Minister Grapperhaus heeft overleg gehad met de kerken. Hierin is besproken wat aangescherpte maatregelen van maandag 23 maart betekenen voor de kerken. De kerkdiensten mogen doorgaan, onder voorwaarde dat er een minimaal aantal personen fysiek aanwezig zijn in de dienst. 
  Naast het landelijk overleg met de minister, vind er ook overleg plaats met de burgerlijke gemeente. Zij benadrukken eveneens het belang van een minimale bezetting tijdens de kerkdiensten.
  Zoals wij de kerkdiensten momenteel hebben vormgegeven, voldoen we aan de voorwaarden van de minister en de burgerlijke gemeente. We zullen de kerkdiensten dus door laten gaan zoals verwoord in de brief van vrijdag 20 maart.

 • De uitzending van het bezinningsuur verliep niet goed. Regelmatig liep de uitzending vast en haperde het geluid. Dit is bij ons bekend en we hopen volgende week een uitzending te hebben zonder storingen.

Vrijdag
20 maart

 

 • Met ingang van komende zondag, D.V. 22 maart, worden geen kerkdiensten meer gehouden in het bijzijn van gemeenteleden. Daarmee komt de middagdienst te vervallen en zullen er twee diensten worden gehouden op de gebruikelijke tijden (9.30 uur en 18.00 uur).
  De kerkdiensten zijn hier te beluisteren.

Woensdag
18 maart

 

 • De Hersteld Hervormde Kerken van Opheusden en Kesteren zullen wekelijks een moment van bezinning houden. Het eerste bezinningsmoment wordt gehouden op donderdag 19 maart om 20.00 uur en wordt vanuit de kerk uitgezonden. Daarna zal dit iedere donderdag herhaald worden. Dit alles uiteraard Deo Volente.
  Om deze bezinningsmomenten te beluisteren gaat u naar
  www.hhgkesteren.nl/bezinningsmoment.

Dinsdag
17 maart

 

 • De kerkdiensten van zondag 15 maart zijn geëvalueerd. 
  De diensten zijn rustig en in goede orde verlopen. Er is -ondanks de fysieke afstand van én tot de thuisluisteraars- verbondenheid gevoeld. 
  In de morgendienst konden een aantal luisteraars de website niet bezoeken. Het aantal gelijktijdige bezoekers was te groot. Na een vervolgpoging kon de website alsnog bezocht worden. Een tip voor komende zondag is om vroegtijding in te schakelen op de kerktelefoon. Dan voorkomen we 'filevorming' op de website. De kosters zullen de kerktelefoon vroegtijdig inschakelen.

 • Huisbezoeken en pastorale bezoeken worden niet meer afgelegd. Alleen het crisispastoraat zal -indien gewenst- doorgaan. In deze gevallen zullen strikte hygiëneregels in acht genomen worden.
  Het pastoraat zal voortgezet worden door middel van telefonische contactmomenten.

Maandag
16 maart

 

 • Het werk binnen de Ondersteunde Handen wordt zoveel mogelijk beperkt. Alleen waar dit dringend nodig is zal hulp worden geboden.

 • De collectebonnenverkoop van dinsdagavond 17 maart komt te vervallen, net als de afsluitingsavond van de catechisatie (zoals eerder vermeld).

Vrijdag
13 maart

 

 • De erediensten zullen haar voortgang hebben, als de Heere het geeft. Er zullen per zondag drie diensten belegd worden. Dit zullen drie afzonderlijke diensten zijn.
  Er mogen maximaal 100 personen aanwezig zijn in de eredienst. Bij 100 personen gaat de deur echt dicht. Per dienst wordt 1 wijk uitgenodigd. Op deze wijze komen alle wijken binnen twee weken aan de beurt.

 • Planning komende zondagen:
     Wijk 1:  Zondag 15 maart 9.30 uur
     Wijk 2:  Zondag 15 maart 14.30 uur
     Wijk 3:  Zondag 15 maart 18.00 uur
     Wijk 4:  Zondag 22 maart 9.30 uur
     Wijk 5:  Zondag 22 maart 14.30 uur
     Wijk 6:  Zondag 22 maart 18.00 uur

 • Er is tijdens de diensten geen kinderoppas. Ook is er geen zondagsschool.

 • Alle doordeweekse samenkomsten binnen onze gemeente gaan niet door, met uitzondering van de belijdeniscatechese.

 • De afsluitingsavond van de catechisatie op 17 maart gaat niet door.

 • De viering van het Heilig Avondmaal op 29 maart wordt uitgesteld.

Donderdag
12 maart

   
 • De pannenkoekenmaaltijd van aanstaande zaterdag gaat NIET door. Wanneer dit mogelijk is hopen we deze pannenkoekenmaaltijd op een later moment wel te houden. Daarvoor bent u weer uitgenodigd.

Woensdag
11 maart  

  
 • We geven elkaar geen hand meer.

 • We collecteren alleen nog maar bij de deur, bij het verlaten van de kerkzaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit