• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkvoogdij

ANBI Informatie

 ANBI informatie 2021 van de
 Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit