• " Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. " MattheĆ¼s 11 : 28

Meer over Kerkvoogdij

ANBI Informatie

 ANBI informatie 2020 van de
 Kerkvoogdij Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit