• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkvoogdij

Ik wil vergeten worden

Op grond van de AVG moeten we u de mogelijkheid bieden om vergeten te worden binnen alle systemen van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren.

Vul onderstaand formulier in als u vergeten wilt worden. Onze scriba zal uw aanvraag na versturen in behandeling nemen. 

Akkoord met deze aanvraag *
Akkoord
  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit