• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkvoogdij

Notabelen

Het college van notabelen bestaat uit minimaal 3 leden en deze worden gekozen door de tot stemmen bevoegde lidmaten van de gemeente.De notabelen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de opgedragen taken.

De taken zijn als volgt:
- Het toezien op de taakuitoefening door het college van kerkvoogden;
- Het toezien op naleving van het huishoudelijk reglement;
- Het verkiezen van de leden van het college van kerkvoogden;
- Verlenen van bijstand op kerkvoogdelijk terrein. Dit is o.a.:
    - Solidariteitsfonds
    - Vrijwillige bijdrage
- Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde begroting;
- Het goedkeuren van de door het college van kerkvoogden vastgestelde rekening.

Het college van notabelen bestaat uit drie personen:

Dhr J.P. van Zetten
Hogeweg 11
4033 CG LIENDEN
0488-429735
Stuur een e-mail

Dhr TH. den Hartog
Prinsenhof 12
4041 BN KESTEREN
0488-785095
Stuur een e-mail

Dhr M. Hol
Marsdijk 6
4033 CD LIENDEN
0344-600004
Stuur een e-mail

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit