• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogden

Het college van kerkvoogden bestaat uit vijf personen:

Voorzitter
Dhr W.P van den Blink
Trajanusplein 6
4041 AK KESTEREN
0488-483544

2e Secretaris
Dhr G. Vaandering
Hogeweg 3a
4033 CG LIENDEN
0488-482800

1e Secretaris
Dhr H.J. Westeneng
Beukenlaan 70a
3911 XL RHENEN
0317-617031

Penningmeester
Dhr J.G. Timmerman
Prinsenhof 14
4041 BN KESTEREN
0488-745013

2e Penningmeester
Dhr D.W. Cazant
Meester A. Datemalaan 25
4041 VG KESTEREN
0488-745139

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit