• " Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. " MattheĆ¼s 11 : 28

Meer over Kerkvoogdij

Kerkvoogden

Het college van kerkvoogden bestaat uit vijf personen:

Voorzitter
Dhr W.P van den Blink
Trajanusplein 6
4041 AK KESTEREN
0488-483544
Stuur een e-mail

2e Secretaris
Dhr G. Vaandering
Hogeweg 3a
4033 CG LIENDEN
0488-482800
Stuur een e-mail

1e Secretaris
Dhr H.J. Westeneng
Beukenlaan 70a
3911 XL RHENEN
0317-617031
Stuur een e-mail

Penningmeester
Dhr J.G. Timmerman
Prinsenhof 14
4041 BN KESTEREN
0488-745013
Stuur een e-mail

2e Penningmeester
Dhr D.W. Cazant
Meester A. Datemalaan 25
4041 VG KESTEREN
06-44158316
Stuur een e-mail

 

 

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit