• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkvoogdij

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit