Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Ondersteunende Handen

Doelstelling
Ondersteunende Handen is een vrijwilligers organisatie die zich inzet voor het leveren van mantelzorg en het ontlasten van de mantelzorgers.
Mantelzorg is langdurige, onbetaalde en vaak intensieve zorg voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende naaste in de vorm van vrijwillige thuishulp.

Voor wie?
Leden van de Hersteld Hervormde Gemeente Kesteren. Hulp kan aangevraagd worden door uzelf of door uw familie.

Door wie?
Deze vorm van hulpverlening vindt plaats onder verantwoording van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren. De hulp wordt verleend door gemotiveerde vrijwilligers. Zij worden begeleid door 2 coördinatoren.
- Mieke Arends
- Linda den Hartog

Welke hulp kunnen we u bieden?
We bieden onder andere de volgende thuishulp aan:
- bij ziekte ondersteuning in het huishouden (max. 6 weken),

- oppassen bij een zieke, (demente) oudere of iemand met een handicap,
- opvangen van kinderen en/of eten koken in urgente gevallen,
- begeleiden of vervoer naar de huisarts, het ziekenhuis, de winkel et cetera,
- bieden van psychosociale steun,
- een stukje gezelligheid bieden, zoals het open stellen van huis (gastgezin),

- invallen voor de mantelzorger en de naasten zodat hun taken worden verlicht,
- doen van boodschappen,
- halen van medicijnen,
- een klusje in huis als u dat niet meer kunt,
- begeleiden bij wandelen o.i.d.

Wat doen we niet?
Vrijwillige thuishulp is er niet ter vervanging van professionele hulpverleners, maar ter ondersteuning en, soms, ter vervanging van familie, buren en vrienden.
Voor pastorale hulp kunt u contact opnemen met de predikant of ouderling.

Contact
Als u hulp nodig hebt, ook in niet hierboven genoemde situaties, dan kunt u contact opnemen met een van onze coördinatoren.
U kunt onze coördinatoren bereiken via de mail. Telefonisch zijn ze bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 20.00 uur. Dit kan via Mieke Arends of Linda den Hartog via 06-38404151.

Privacy!
De vrijwilligers houden rekening met de wensen van de zorgvrager en zijn/haar familie.
De vrijwilligers gaan respectvol om met de gewoonten van de zorgvrager.
Bovendien hebben de vrijwilligers een geheimhoudingsplicht.

 

Vrijwilliger worden

Beschikt u over enige tijd (1 uurtje per 2 weken kan al genoeg zijn) en wilt u deze graag op een zinvolle manier besteden voor hulp aan uw naaste?
Belt u dan gerust eens met een van de coördinatoren, of vul onderstaand formulier in. Een coördinator neemt dan contact met u op.
Als u geen ervaring hebt op dit gebied, is dat geen probleem. Veel werkzaamheden vereisen geen speciale opleiding en bovendien worden er regelmatig avonden georganiseerd met een spreker. 

Invulformulier vrijwilliger

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit