• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkenraad

Zendingscommissie

De plaatselijke zendingscommissie (PZC) behartigt de belangen voor de zending binnen onze gemeente en doet haar werk mede namens de kerkenraad.

De commissie wordt door het landelijke zendingsbureau geïnformeerd over het zendingswerk, zodat zij als vraagbaak en aanspreekpunt voor u (en ons) als gemeente kan fungeren.

Het landelijk zendingsbureau verspreidt per kwartaal informatie over de ontwikkelingen op zendingsgebied in het ledeninformatieblad ‘Zicht op de kerk’.

Onze doelstelling is om het zendingsbewustzijn en de betrokkenheid op zending binnen onze plaatselijke gemeente te bevorderen. Dit doen we onder andere door:
- zendingsavonden of –diensten te organiseren;
- 2-jaarlijks een fiets- en autopuzzeltocht op 2e Pinksterdag te organiseren;
- een verkoopstand in te richten op onze gemeentedag;
- zendingsinformatie te geven in ‘de Gemeenteklanken’.

We steunen met onze acties dominee Van der Bas en zijn vrouw die werkzaam zijn namens de ZHHK in Malawi.

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van familie Van der Bas.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
- ouderling J.C. Schalk, voorzitter;
- Alien Timmerman, secretaris;
- Hans Langenberg;
- Joanne Crum;
- Gijsbert Roseboom;
- Nico van de Weerd;
- Pieter van Dalfsen.

We staan open voor gedachten of suggesties vanuit de gemeente.
Ook bij vragen of opmerkingen kunt u altijd even contact opnemen via onderstaand formulier.

Nieuwsbrief fam. Van der Bas

Klik hier voor de laatste nieuwsbrief van familie Van der Bas.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit