• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkenraad

Zendingscommissie

De plaatselijke zendingscommissie (PZC) behartigt de belangen voor de zending binnen onze gemeente en doet haar werk mede namens de kerkenraad.

De commissie wordt door het landelijke zendingsbureau geïnformeerd over het zendingswerk, zodat zij als vraagbaak en aanspreekpunt voor u (en ons) als gemeente kan fungeren.

Het landelijk zendingsbureau verspreidt per kwartaal het zendingsblad ‘Zicht op Zending’.

Onze doelstelling is om het zendingsbewustzijn en de betrokkenheid op zending binnen onze plaatselijke gemeente te bevorderen. Dit doen we onder andere door:
- zendingsavonden of –diensten te organiseren;
- een verkoopstand in te richten op onze gemeentedag;
- zendingsinformatie te geven in ‘de Gemeenteklanken’.

We steunen met onze acties dominee Van der Bas en zijn vrouw die werkzaam zijn namens de ZHHK in Malawi.

De commissie bestaat uit de volgende personen:
- Ds. W. Nobel, voorzitter;
- Alien Timmerman, secretaris;
- Hans Langenberg;
- Henk Vermeer;
- Inge van de Wardt;
- Joanne Crum;
- Gijsbert Roseboom;
- Peter van Dalfsen.

We staan open voor gedachten of suggesties vanuit de gemeente.
Ook bij vragen of opmerkingen kunt u altijd even contact opnemen via onderstaand formulier.

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit