• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkenraad

Evangelisatie

Op  11 juli 2016 is de Plaatselijke Commissie Evangelisatie (PCE) opgericht.
De commissie is samengesteld uit leden van de Hersteld Hervormde Gemeente van Kesteren, en doet haar werk in opdracht van de kerkenraad.

Het werk van onze commissie heeft als mooie doel: Verbreiding van het Evangelie onder degenen die hier van vervreemd zijn, of nog nooit van onze God en Schepper hebben gehoord.

De activiteiten richten zich op ons dorp Kesteren en omgeving.
We verspreiden van folders met Kerst en Pasen, staan met een stand op de wintermarkt in dorp en verspreiden Bijbels.

Plannen voor de nabije toekomst zijn een cursus Evangelisatie en aanwezig zijn met een stand bij activiteiten van onze eigen gemeente.


Graag verwijzen wij naar de evangelisatiewebsite van de Hersteld Hervormde Kerk, waar veel informatie te vinden is over de boodschap van de Bijbel.

De evangelisatie commissie bestaat uit de volgende personen:
- ouderling van der Klippe
- ouderling Van de Pol
- Gert van der Weijden
- Linda van Zetten
- Rolinda Schouten
- Jan Put

U kunt altijd contact met ons opnemen door een van de commissieleden te bellen of een e-mail te sturen.

Toekomstige diensten

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit