Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Diaconie

Ieder ambt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen de kerkenraad.

Aan het ambt van diakenen is toebetrouwd
 - dienst van de barmhartigheid aan de gemeente en de wereld
 - bijstand en vertroosting aan hen die
 - verpleging en verzoring nodig hebben
 - moeilijkheden hebben in het gezinsleven
 - maatschappelijk zijn ontspoord
 - zich in stoffelijke nood bevinden
 - ambtelijke tegenwoordigheid bij de Kerkdienst
 - beheer van diaconale gelden en goederen
 - leiding van de ambtelijke vergaderingen van de Kerk, zo zij daartoe geroepen worden

 

Naast bovenstaande verantwoordelijkheden worden twee kinderen financieel ondersteund via het adoptieprogramma van stichting Stephanos. Meer informatie over deze twee kinderen vindt u hier. Deze informatie kunt u raadplegen als u ingelogd bent.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit