• " Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. " MattheĆ¼s 11 : 28

Meer over Kerkenraad

ANBI informatie

 ANBI informatie 2021 van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2021

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit