• " En mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker. " Lukas 1 : 47

Meer over Kerkenraad

ANBI informatie

 ANBI informatie 2022 van de Diaconie Hersteld Hervormde Gemeente te Kesteren.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit