Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Vertrouwenspersoon / Meldpunt Misbruik

Meldpunt MIsbruik
Ook in de kerk, binnen kerkelijke relaties, komt (soms) helaas misbruik voor. Soms overduidelijk, soms heel subtiel. Door opmerkingen die over jouw grens gaan of een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.
Het Meldpunt is er in de eerste plaats voor slachtoffers van misbruik. Je kunt hier terecht als je informatie, ondersteuning, of advies nodig hebt. Daarnaast geeft het Meldpunt advies aan kerken rond situaties van misbruik en spreekt hen aan op hun verantwoordelijkheid voor veiligheid in de kerk.

Heb jij problemen of vragen rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties? Neem contact met ons op, ook als je liever anoniem blijft.

   Kijk op
   Mail naar
   Bel naar

www.meldpuntmisbruik.nl
info@meldpuntmisbruik.nl
06-81080117 (ma-vrij 9.00 – 17.00)


Interne vertrouwenspersoon
De kerkenraad heeft besloten om binnen onze gemeente interne vertrouwenspersonen aan te stellen. Dit zijn:

  Dhr. F. van den Blink
    Prinsenhof 38
    4041 BN Kesteren
    06-27365823
 
  Mw. F. Ploeg- van de Wardt
    Meester A. Datemalaan 29
    4041 VG Kesteren
    06-29307552
 
  Mw. A. Toering-Verkerk
    Biesbongerd 59
    4041 RD Kesteren
    06-28910005
 
Zij kunnen dienen als een luisterend oor wanneer het gaat om misbruik binnen kerkelijke relaties. Daarbij kunnen zij doorverwijzen naar het meldpunt of een andere instantie. Zij handelen hierin onafhankelijk van de kerkenraad.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit