• " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde, in dewelke wij de verlossing hebben door Zijn bloed, namelijk de vergeving der zonden. " Kolossenzen 1:13-14
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23
  • " Ga uit in de wegen en heggen; en dwing ze in te komen, opdat mijn huis vol worde " Lukas 14:23

Meer over Kerkenraad

Predikant en ouderlingen

Ieder ambt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen de kerkenraad.

Aan de herder en leraar is toebetrouwd
 - verkondiging van het woord
 - bediening van de sacramenten
 - dienst van de gebeden
 - leiding van de kerkdiensten
 - afnemen van de openbare belijdenis van het geloof
 - bevestiging van ambtsdragers
 - kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Aan het ambt van ouderling is toebertrouwd
 - vergaderen van de gemeente
 - zorgen dat alles in de gemeente met orde geschiedt
 - medeverantwoordelijk voor de bediening van het Woord
 - medeverantwoordelijk voor het rechte gebruik van de sacramenten
 - ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst

Aan de herder en leraar tezamen met de ouderlingen is toebetrouwd
 - opzicht over de gemeente
 - leiding van de ambtelijke vergaderingen van de Kerk, zo zij daartoe geroepen worden
 - herderlijke zorg
 - cathechese
 - evangelisatie
 - geestelijke vorming van de jeugd

Toekomstige diensten

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit