Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Predikant en ouderlingen

Ieder ambt heeft zijn eigen verantwoordelijkheid binnen de kerkenraad.

Aan de herder en leraar is toebetrouwd
 - verkondiging van het woord
 - bediening van de sacramenten
 - dienst van de gebeden
 - leiding van de kerkdiensten
 - afnemen van de openbare belijdenis van het geloof
 - bevestiging van ambtsdragers
 - kerkelijke bevestiging van het huwelijk

Aan het ambt van ouderling is toebertrouwd
 - vergaderen van de gemeente
 - zorgen dat alles in de gemeente met orde geschiedt
 - medeverantwoordelijk voor de bediening van het Woord
 - medeverantwoordelijk voor het rechte gebruik van de sacramenten
 - ambtelijke tegenwoordigheid bij de kerkdienst

Aan de herder en leraar tezamen met de ouderlingen is toebetrouwd
 - opzicht over de gemeente
 - leiding van de ambtelijke vergaderingen van de Kerk, zo zij daartoe geroepen worden
 - herderlijke zorg
 - cathechese
 - evangelisatie
 - geestelijke vorming van de jeugd

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit